KHU N

Tổng số lô khu N : 10 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

(N10 : 7m × 16m)

Số lô đã giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Liên hệ để được giữ chỗ : 0911 932 227 & 0931 835 630

 

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !