KHU M

Tổng số lô khu M : 15 lô

Diện tích mỗi lô : 6m×18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

liên hệ để được giữ chỗ

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !