KHU K

Tổng số lô khu K : 16 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

liên hệ để giữ chỗ

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !