KHU F

Tổng số lô khu F : 5 lô

Diện tích mỗi lô : F2,3,4 : 6m × 18m

F1 : 8.50m × 18m

F5 :

Số lô đã giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Liên hệ để được giữ chỗ : 0911 932 227 & 0931 835 630

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !