KHU C

Tổng số lô : 21 lô

Diện tích số lô : c2,c3,c4,c5,c6 : 6m × 18m

c9 → c21 : 7m × 17m

c1, c7, c8 : 8.50m × 18m

( mở bán đợt 2)

Hotline: 0911.932.227 ( Mr.Thạch )

0931.835.630 ( Ms.Ly )

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !