KHU C

Tổng số lô : 28 lô

Diện tích số lô : 5m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Hotline: 0911.932.227 ( Mr.Thạch )

0931.835.630 ( Ms.Ly )

Danh mục:
Tiện ích

Cooming Soon !