KHU H

Tổng số lô khu H : 26 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 20m

Số lô đã được giữ chỗ : tổng 10 lô : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 17

HL: 0911.932.227 & 0931.835.630

Danh mục:
Mô tả

Đang cập nhật

Tiện ích

Cooming Soon !