KHU F

Tổng số lô khu F : 14 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 24m (05 → 14)

6m × 20m (01 → 04)

Số lô đã được giữ chỗ : tổng 6 lô : 01, 02, 03, 04, 06, 07

HL : 0911.932.227 & 0931.835.630

 

Danh mục:
Mô tả

Đang cập nhật

Tiện ích

Cooming Soon !