KHU A

Tổng số lô khu A : 17 lô

Diện tích mỗi lô : 6 × 18m²

Tổng số lô đã bán : 11 Lô ( 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16)

Liên hệ : 0911.932.227 & 0931835630

Danh mục:
Mô tả

Đang cập nhật

Tiện ích

Cooming Soon !