Xem tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Close

KHU A

Tổng số lô khu A : 15 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 20m ( 01 → 04)

5m × 22m ( 05 → 15)

Số lô đã được giữ chỗ : tổng 9 lô : 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 12, 13

HL: 0911.932.227 & 0931835630

Close

KHU B

Tổng số lô khu B : 30 lô

Diện tích mỗi lô : 5m × 20m

Số lô đã được giữ chỗ : 10 lô : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 29, 30

HL: 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU C

Tổng số lô : 28 lô

Diện tích số lô : 5m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Hotline: 0911.932.227 ( Mr.Thạch )

0931.835.630 ( Ms.Ly )

Close

KHU D

Tổng số lô khu D : 14 lô

Diện tích mỗi lô : 5m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU E

Tổng số lô khu E : 26 lô

Diện tích mỗi lô : 5m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU F

Tổng số lô khu F : 14 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 24m (05 → 14)

6m × 20m (01 → 04)

Số lô đã được giữ chỗ : tổng 6 lô : 01, 02, 03, 04, 06, 07

HL : 0911.932.227 & 0931.835.630

 

Close

KHU H

Tổng số lô khu H : 26 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 20m

Số lô đã được giữ chỗ : tổng 10 lô : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 17

HL: 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU K

Tổng số lô khu K : 20 lô

Diện tích mỗi lô : 6m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU M

Tổng số lô khu M : 8 lô

Diện tích mỗi lô : 6m×20m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630