Showing all 11 results

Show sidebar
Close

KHU A

Tổng số lô khu A : 17 lô

Diện tích mỗi lô : 6 × 18m²

Tổng số lô đã bán : 11 Lô ( 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16)

Liên hệ : 0911.932.227 & 0931835630

Close

KHU B

Tổng số lô khu B : 14 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Tổng số lô đã bán : 7 lô ( 4 ,5, 7 ,8, 10, 13, 14)

Hotline : 0911 932 227 & 0931 835 630

Close

KHU C

Tổng số lô : 21 lô

Diện tích số lô : c2,c3,c4,c5,c6 : 6m × 18m

c9 → c21 : 7m × 17m

c1, c7, c8 : 8.50m × 18m

( mở bán đợt 2)

Hotline: 0911.932.227 ( Mr.Thạch )

0931.835.630 ( Ms.Ly )

Close

KHU D

Tổng số lô khu D : 21 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU E

Tổng số lô khu E : 10 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

liên hệ để được giữ chỗ

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU F

Tổng số lô khu F : 5 lô

Diện tích mỗi lô : F2,3,4 : 6m × 18m

F1 : 8.50m × 18m

F5 :

Số lô đã giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Liên hệ để được giữ chỗ : 0911 932 227 & 0931 835 630

Close

KHU G

Tổng số lô khu G : 26 lô

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Liên hệ để biết thêm chi tiết.

 

Close

KHU H

Tổng số lô khu H : 35 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Tổng số lô đã bán : 28 lô ( 1 → 22, 25, 28 → 31, 35)

Số lô chưa bán : 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Hotline : 0911 932 227 & 0931 835 630

Close

KHU K

Tổng số lô khu K : 16 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

liên hệ để giữ chỗ

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU M

Tổng số lô khu M : 15 lô

Diện tích mỗi lô : 6m×18m

Số lô đã được giữ chỗ : ( mở bán đợt 2)

liên hệ để được giữ chỗ

Hotline : 0911.932.227 & 0931.835.630

Close

KHU N

Tổng số lô khu N : 10 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

(N10 : 7m × 16m)

Số lô đã giữ chỗ : (mở bán đợt 2)

Liên hệ để được giữ chỗ : 0911 932 227 & 0931 835 630