1.Thời hạn trả góp 12 tháng 0 lãi xuất :

Đợt 1 : 15  ngày sau khi ký thỏa thuận đặt cọc khách hàng đóng 30% giá trị lô đất (trừ tiền đặt cọc), đồng thời ký hợp đồng mua bán;

Đợt 2 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 3 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 4 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 5 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 6 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 7 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 8 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 9 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 10 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt 11 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

Đợt cuối : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất; hai bên tiến hàng đi công chứng sang tên.

ƯU ĐÃI : TẶNG NGAY 1 CHỈ VÀNG 9999!!!

2.Khách hàng thanh toán ngay 50% giá trị lô đất :

Đợt 1 : 30 ngày sau khi khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc, khách hàng thanh toán ngay 50% giá trị lô đất (bao gồm cả tiền cọc)

Đợt 2 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 3 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 4 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 5 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 10% tổng giá trị lô đất;

Đợt 6 : Sau 30 ngày, khách hàng đóng 5% tổng giá trị lô đất;

ƯU ĐÃI : Tặng ngay 3 chỉ vàng 9999, chiết khấu 3% giá trị lô đất!!!

3.Khách hàng thanh toán ngay 95% giá trị lô đất : 

Đợt 1 : 30 ngày sau khi khách hàng ký thỏa thuận đặt cọc, thanh toán ngay 95% giá trị lô đất ( bao gồm cả tiền đặt cọc) trong vòng 15 ngày đi công chứng sang tên.

ƯU ĐÃI : Tặng ngay 3 chỉ vàng 9999, chiết khấu 6% giá trị lô đất!!!

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY NGÂN HÀNG   

NGÂN HÀNG CHO VAY LÊN ĐẾN 70% GIÁ TRỊ LÔ ĐẤT

Sau khi ký thỏa thuận đặt cọc trong vòng 30 ngày khách hàng xuống 30%, tiến hành ký hợp đồng mua bán, trong vòng 15 ngày sau tiến hành ký công chứng sang tên 3 bên ( khách hàng, ngân hàng và chủ đầu tư)

ƯU ĐÃI :12 tháng 0 lãi, sau 12 tháng lãi xuất theo quy định của ngân hàng!!!

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA SỈ, KHÁCH GIỚI THIỆU 

Chính sách dành cho khách hàng mua buôn, Khách giới thiệu:
Khách hàng giới thiệu Khách đã mua giới thiệu mỗi Lô đất hưởng 1%;
Khách hàng mua buôn TT 30% TT 50% TT 95%  
Khách hàng mua 3 lô 2%+3c vàng9999 4,5%+3c vàng9999 7,5%+3c vàng9999  
Khách hàng mua 5 lô 2,5%+3c vàng9999 5,5%+3c vàng9999 8,5+3c vàng9999  
Khách hàng mua 10 lô 3%+3c vàng9999 6%+3c vàng9999 9,5%+3c vàng9999  
Khách mua khác       Liên hệ quản lý

0911.932.227

(Mr.Thạch